• พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
  • หลักการทรงงาน
  • แสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ติดตามสถานะการให้ความช่วยเหลือติดตามสถานะการให้ความช่วยเหลือ
  • เยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล
  • การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21: Precision Farming)
  • ค่านิยม พส.ค่านิยม พส.
DSDW Slide1 DSDW Slide2 DSDW Slide3 DSDW Slide4 DSDW Slide5 DSDW Slide6 DSDW Slide7

วิสัยทัศน์ : “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”    |    
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
RSS Feed

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม
 

ข่าวรับสมัครงานข่าวรับสมัครงาน
RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed


RSS Feed

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat