ปรับปรุงเพิ่มเติม - คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ สำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน/บุคคล

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2556
"คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน/บุคคล" และ เอกสารปรับปรุง "รายชื่อหน่วยงานจำนวน 112 แห่ง ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการ"

>> ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
>> ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขรายชื่อหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,623,836 ครั้ง
3,435,835 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,281 ครั้ง
1,112 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,198,045 ครั้ง
98,200 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat