เอกสารบรรยายการประชุม ระบบสารสนเทศศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Service Crisis Center) : OSCC

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2556
เอกสารบรรยายการประชุม ระบบสารสนเทศศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Service Crisis Center) : OSCC

> ดาวน์โหลดเอกสาร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,613,593 ครั้ง
3,435,607 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,431 ครั้ง
462 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,187,800 ครั้ง
97,825 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat