ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยนางสุวรีย์ ใจหาญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 1 ต.ค. 2556
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยนางสุวรีย์ ใจหาญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,298,794 ครั้ง
3,393,351 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,355 ครั้ง
1,102 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,487,584 ครั้ง
97,903 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat