ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมกรณีศึกษา : ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดย นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2557
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมกรณีศึกษา : ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดย นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat