คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับสำนัก/ กอง/ กลุ่ม/ หน่วยงาน/ บุคคล

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2558
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับสำนัก/ กอง/ กลุ่ม/ หน่วยงาน/ บุคคล


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,642,986 ครั้ง
3,490,124 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,185 ครั้ง
3,064 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,029,413 ครั้ง
132,361 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat