แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [รวบรวมและสรุปโดย...กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ]

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2559
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [รวบรวมและสรุปโดย...กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ]


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,315,695 ครั้ง
3,393,805 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,063 ครั้ง
1,370 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,504,459 ครั้ง
98,663 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat