ผลงานวิชาการ เรื่อง ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2559
ผลงานวิชาการ เรื่อง ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat