รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2560
รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)

รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2561 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2561 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2560 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2560 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2559 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2559 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,944,272 ครั้ง
3,454,852 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,146 ครั้ง
1,554 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,344,597 ครั้ง
112,367 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat