รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2560
รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)

รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2561 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2561 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2560 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2560 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)


รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2559 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
- ดาวน์โหลดรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2559 (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,828 ครั้ง
3,594,826 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,977 ครั้ง
26,039 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat