เอกสาร ผลงานทางวิชาการประเมินเพื่อแต่งตั้งของ นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ )

วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 2554


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat