ชุดความรู้ที่ 1 ด้านการควบคุมภายในและด้านการตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตาม Flagship : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาธิบาล

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2561
ชุดความรู้ที่ 1 ด้านการควบคุมภายในและด้านการตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตาม Flagship : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาธิบาล


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,606,468 ครั้ง
3,435,418 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,652 ครั้ง
727 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,180,671 ครั้ง
97,513 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat