ชุดความรู้ที่ 2 ด้านการควบคุมภายในและด้านการตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 หัวข้อ "ข้อพึงระวัง ข้อควรรู้ สำหรับหน่วยงานในสังกัด พม." ตาม Flagship : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาธิบาล

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2561
ชุดความรู้ที่ 2 ด้านการควบคุมภายในและด้านการตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 หัวข้อ "ข้อพึงระวัง ข้อควรรู้ สำหรับหน่วยงานในสังกัด พม." ตาม Flagship : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาธิบาล


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,623,836 ครั้ง
3,435,835 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,281 ครั้ง
1,112 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,198,045 ครั้ง
98,200 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat