“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญในยุคดิจิทัล

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2561
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญในยุคดิจิทัล*


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
13,095,976 ครั้ง
3,234,939 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
677 ครั้ง
187 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
862,062 ครั้ง
115,608 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat