แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2561
แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,623,836 ครั้ง
3,435,835 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,281 ครั้ง
1,112 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,198,045 ครั้ง
98,200 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat