เอกสารเผยแพร่โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2562
เอกสารเผยแพร่โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,315,054 ครั้ง
3,393,789 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,431 ครั้ง
1,327 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,503,847 ครั้ง
98,631 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat