คำสั่งนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน และเรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2562
คำสั่งนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน และเรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,498,700 ครั้ง
3,377,275 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,777 ครั้ง
813 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,540,137 ครั้ง
137,101 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat