คำสั่งนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน และเรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2562
คำสั่งนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน และเรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,402,968 ครั้ง
3,396,054 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,324 ครั้ง
1,143 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,591,657 ครั้ง
102,621 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat