ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,315,695 ครั้ง
3,393,805 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,063 ครั้ง
1,370 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,504,459 ครั้ง
98,663 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat