ผลงานวิชาการเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อสถานการณ์สุขภาพจิตของประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดย นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2562
ผลงานวิชาการเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อสถานการณ์สุขภาพจิตของประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดย นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,413,805 ครั้ง
3,396,157 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,041 ครั้ง
387 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,602,541 ครั้ง
102,814 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat