เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2562
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑.บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ ๒.บทความเรื่อง ทำไมถึงเปลี่ยนใจ ๓.บทความเรื่อง ใครแรงกว่ากัน ๔.บทความเรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย ๕.บทความเรื่อง แค่อยากรู้


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,775 ครั้ง
3,570,769 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
7,924 ครั้ง
1,982 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat