คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) และตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต

วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,735 ครั้ง
3,570,761 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
7,884 ครั้ง
1,974 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat