คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) <สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง>

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2562
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
                                   <สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง>
                              


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,703,591 ครั้ง
3,403,539 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,303 ครั้ง
384 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,370,230 ครั้ง
96,825 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat