เอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2562
เอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,851 ครั้ง
3,570,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
8,000 ครั้ง
1,995 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat