เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2562

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑.บทความเรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก
๒.บทความเรื่อง ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม?
๓.บทความเรื่อง คนงานไปไหน
๔.บทความเรื่อง เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
๕.บทความเรื่อง ขอเพื่อสู้ต่อไป 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,817 ครั้ง
3,570,776 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
7,966 ครั้ง
1,989 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat