แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1- 2 (โดยใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2562
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1- 2  (โดยใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ       


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,134,255 ครั้ง
3,585,375 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
140,404 ครั้ง
16,588 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat