เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง
    ๑. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก
    ๒. บทความเรื่อง ขออนุญาติหรือไม่
    ๓. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่
    ๔. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง
    ๕. บทความเรื่อง ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้

                          หรือ 

http://61.19.50.75/IC/Org/Act.aspx 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,134,298 ครั้ง
3,585,377 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
140,447 ครั้ง
16,590 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat