เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
๒.บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
๓.บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
๔.บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว
๕.บทความเรื่อง ๕ ปี มีงานอะไรบ้าง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,817 ครั้ง
3,570,776 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
7,966 ครั้ง
1,989 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat