เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
๒.บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม
๓.บทความเรื่อง แพ้คะแนน
๔.บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก
๕.บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนีไป


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,001,817 ครั้ง
3,570,776 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,900 ครั้ง
1,392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
7,966 ครั้ง
1,989 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat