เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. บทความเรื่อง มีอะไร ผมขอหมด
๒. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น
๓. บทความเรื่อง จบได้สวย
๔. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
๕. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,133,885 ครั้ง
3,585,110 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
140,034 ครั้ง
16,323 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat