เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร
๒.บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์
๓.บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้
๔.บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
๕.บทความเรื่อง เอายังไงดี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,134,521 ครั้ง
3,585,214 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
140,670 ครั้ง
16,427 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat