แบบประเมินกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 2563


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,156,065 ครั้ง
3,587,206 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
162,214 ครั้ง
18,419 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat