เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  จำนวน ๕ เรื่อง
๑. บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก
๒. บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่
๓. บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
๔. บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
๕. บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,156,013 ครั้ง
3,587,203 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
162,162 ครั้ง
18,416 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat