คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๓๑๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2563
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๓๑๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,179,044 ครั้ง
3,589,836 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
185,193 ครั้ง
21,049 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat