รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2564


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,178,955 ครั้ง
3,589,828 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
185,104 ครั้ง
21,041 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat