เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2564
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง
๑.บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ
๒.บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
๓.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
๔.บทความเรื่อง ความเห็นพนักงานสอบสวน
๕.บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399 , อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,080,288 ครั้ง
3,579,999 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,436 ครั้ง
1,962 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
86,437 ครั้ง
11,212 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat