รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริมการใช้รูปแบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2554
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริมการใช้รูปแบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,684,874 ครั้ง
3,495,131 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,930 ครั้ง
2,596 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,071,287 ครั้ง
142,208 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat