เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2564
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง
๑.บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
๒.บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
๓.บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แท
๔.บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร
๕.บทความเรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน                                                                           


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,345 ครั้ง
3,594,796 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,494 ครั้ง
26,009 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat