แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map