แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) Business Continuity Plan :BCP

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2565
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) Business Continuity Plan :BCP


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,138,785 ครั้ง
3,592,574 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
144,934 ครั้ง
23,787 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat