สมุดภาพอินโฟกราฟิกแนวทางการจัดการร่างกาย ความเครียด และ ภาวะหมดไฟในการทำงานด้วยตนเอง “How to สกัดกาย สกัดจิต พิชิต Burn out”

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2565
สมุดภาพอินโฟกราฟิกแนวทางการจัดการร่างกาย ความเครียด และ ภาวะหมดไฟในการทำงานด้วยตนเอง “How to สกัดกาย สกัดจิต พิชิต Burn out”


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,138,574 ครั้ง
3,592,556 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
144,723 ครั้ง
23,769 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat