สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และงบรายจ่าย/ประเภทค่าใช้จ่าย

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2555
สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และงบรายจ่าย/ประเภทค่าใช้จ่าย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,315,695 ครั้ง
3,393,805 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,063 ครั้ง
1,370 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,504,459 ครั้ง
98,663 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat