สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และงบรายจ่าย/ประเภทค่าใช้จ่าย

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2555
สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และงบรายจ่าย/ประเภทค่าใช้จ่าย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat