รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการป้องกันและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเมือง

วันที่ประกาศ : 3 ต.ค. 2555
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการป้องกันและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเมือง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,606,468 ครั้ง
3,435,418 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,652 ครั้ง
727 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,180,671 ครั้ง
97,513 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat