การตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2556
การตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,321,974 ครั้ง
3,393,880 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,885 ครั้ง
368 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,510,758 ครั้ง
98,798 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat