การตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2556
การตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat