ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,644,053 ครั้ง
3,490,261 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,251 ครั้ง
3,393 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,030,482 ครั้ง
132,640 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat