ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2560
1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่าง 1.1 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 32 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 1.2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา **การรับสมัครสอบ** ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ขั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทาง http://www.dsdw.go.th "ระบบรับสมัครออนไลน์"


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,625,086 ครั้ง
3,435,906 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,639 ครั้ง
658 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,199,286 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat