การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2560
ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้า่ยและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกของส่วนราชการต่างๆ แจ้งมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,379,221 ครั้ง
3,395,269 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,539 ครั้ง
1,430 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,567,923 ครั้ง
101,234 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat