ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2561
ไฟล์::ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,322,966 ครั้ง
3,393,918 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,876 ครั้ง
531 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,511,731 ครั้ง
98,878 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat