ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการ

วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2561
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการ
ด้วย กรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมารับราชการสังกัด กรมการท่องเที่ยว


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,645,796 ครั้ง
3,437,086 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,036 ครั้ง
1,293 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,219,984 ครั้ง
100,388 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat