ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2561
ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษไปแล้วนั้น เนื่องจากผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจำนวน 2 ราย ตามประกาศกรมฯ ข้างต้น ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,300,443 ครั้ง
3,422,611 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,551 ครั้ง
660 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,423,415 ครั้ง
106,410 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat