ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา :: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
:: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,664,667 ครั้ง
3,437,965 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,986 ครั้ง
740 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,238,866 ครั้ง
101,957 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat