ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา :: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
:: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,282,935 ครั้ง
3,392,957 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,822 ครั้ง
410 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,471,725 ครั้ง
97,161 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat