ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสง

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2561
ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีผู้เข้าสอบแข่งขันได้ จำนวน 9 ราย ตามประกาศกรมฯ ข้างต้น มีคุณวุฒิการศึกษาซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จึงขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ทำให้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลำดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงขอแก้ไขประกาศกรม


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,575,478 ครั้ง
3,485,109 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,901 ครั้ง
3,217 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,201 ครั้ง
160,852 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat